Voor mensen met een visuele beperking


Passende dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Om onderdeel van de samenleving te zijn, voor je eigenwaarde en om zin te geven aan je leven. Maar je visuele beperking maakt het vaak lastig om een geschikte dagbesteding te vinden.

Bij Pitt! ontdek je nieuwe dingen, ga je jezelf ontwikkelen en creëren we mogelijkheden waardoor je mee doet in de maatschappij. Pitt! biedt een veilige, sfeervolle plek waar alles ingericht / ingesteld is op de deelnemers. Gezelligheid en geborgenheid staat voorop!

Het activiteitenaanbod is per persoon verschillend, afhankelijk van de wensen, interesses en behoeften.

Team Pitt! ondersteunt de deelnemers hierbij.


De individuele- en groepsactiviteiten kunnen gericht zijn op het:

* opbouwen en uitbreiden van sociale contacten

* ontmoeten van lotgenoten

* gebruik maken van elkaars kwaliteiten

* vergroten van zelfredzaamheid

* aanbrengen van structuur in het dagritme

* werken aan persoonlijke doelen

* ontdekken van je eigen kunnen, je mogelijkheden en je interesses

* omgaan met stressfactoren

* grenzen leren herkennen en aangeven

* psychisch en emotioneel in balans blijven


Adres: Tuinzigtlaan 45 4814 JW Breda (begane grond)

Telefoonnummer: 06-29363966


Aanbod via WMO / WLZ indicatie. Wij hebben contract met de gemeente Breda. Indien u niet in deze gemeente woont, maar wel graag van  onze begeleiding gebruik wil maken, dan kan dat met een PGB.Klachtenregeling: www.erisietsmisgegaan.nl

Privacy: Dagbesteding Pitt! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.